Thứ Ba, Tháng Một 23, 2018
Tags Bài với thẻ "phim chiến tranh nga và đức"

Tag: phim chiến tranh nga và đức

Cho dù chiến tranh đã qua đi, nhưng những gì nó để lại vẫn không thể nào xóa hết được. Chiến thăng oanh liệt...