Thứ Ba, Tháng Một 23, 2018
Tags Bài với thẻ "chiến tranh nga trung 1982"

Tag: chiến tranh nga trung 1982

Cho dù chiến tranh đã qua đi, nhưng những gì nó để lại vẫn không thể nào xóa hết được. Chiến thăng oanh liệt...